Liberté party

LIBERTÉ PARTY

Эрх чөлөөний эвсэл нь Баруун жигүүрийн үзэл баримтлалтай иргэд, иргэдийн хөдөлгөөнүүд, клуб, тбб, үзэл санааны бүлгүүд, улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй болон бүртгэлгүй улс төрийн намуудыг нэгтгэсэн үндэсний хэмжээний улс төрийн хүчин бэхжүүлэх зорилгоор зохион байгуулагдсан.