ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

Эрх чөлөөний эвсэл нь хувь хүний эрх чөлөө, хувийн өмч, чөлөөт зах зээл, эдийн засгийн эрх чөлөө, чөлөөт өрсөлдөөнийг тууштай баримталж чинээлэг иргэдтэй, хараат бус бие даасан Монгол улсыг бэхжүүлэх зорилготой Баруун жигүүрийн үзэл баримтлал бүхий улс төрийн байгууллага мөн.

Үзэл баримтлал 

1. Хувь хүний эрх чөлөө

2. Хувийн өмч, өмчлөх эрх

3. Чөлөөт зах зээл

4. Хязгаарлагдмал төр, цомхон засаг 

5. Эдийн зaсаг дахь төрийн оролцоог хязгаарлана

6. Чөлөөт өрсөлдөөн, эдийн засгийн эрх чөлөө, улс төрийн эрх чөлөө 

7. Тэгшитгэх үзлийн эсрэг 

8. Дабль стандартгүй хуулийн өмнө хүн бүр эрх тэгш

9. Дарангуйлал, түрэмгийллийн эсрэг

10. Оюун санааны эрх чөлөө, шинжлэх ухааны мэдлэг, туршлагыг хүндэтгэнэ

11. Өнгөрсөн - Өнөө - Ирээдүй гурван цагийн хэлхээс, уламжлал

12. Хараат бус, бие даасан, эрх чөлөөт Монгол улс